Ve středu 24.07. jóga s Míšou od 18:00

overlay overlay

Půjčovna elektrokol

Šipka ukazující směrem dolů

Nově půjčovna elektrokol od americké firmy Specialized

Využijte krásných dnů k projížďce po Jizerkách...

7x Turbo Tero 3.0 ve velikostech S-XL

Tabulka velikostí podle výšky:

S 155-165 cm
M 165-178 cm
L 175-185 cm
XL 185-195 cm

 

Turbo Tero 3.0 odkaz výrobce

 
Kauce 
1hod
2hod
Denní sazba 
1 den 
2 dny 
3 dny 
4 dny 
5 dnů 
Další den 
Sleva 
 
 
 
 
 
5% 
10% 
15% 
20% 
Denní Sazba 
Tero 3.0 
4000,- 
280,-
500,-
900,- 
900,- 
1710,- 
2430,- 
3060,- 
3600,- 
650,- 

 

a jedno dětské kolo Turbo Levo SL Kids

Dětské kolo one size (jedna velikost) pro výšku:

OS 125-145 cm

Turbo Levo SL Kids odkaz výrobce

 
Kauce 
1hod
2hod
Denní sazba 
1 den 
2 dny 
3 dny 
4 dny 
5 dnů 
Další den 
Sleva 
 
   
 
 
5% 
10% 
15% 
20% 
Denní Sazba 
Tero 3.0 
4000,- 
290,-
520,-
950,- 
950,- 
1805,- 
2565,- 
3230,-
3800,- 
680,- 

 

Všechna naše kola jsou pojištěna a vybavena lokátorem pro případ odcizení.

Ke kolu možno zapůjčit helmu, nářadí a rezervní duši.

Helma 100,-

Brašníčka s náhradní duší a montpákami 50,- (v případě použití náhradní duše se účtuje cena duše 100,-)

Zámek ke kolu v ceně. (nutno používat, viz. pravidla pronájmu a podmínek pojištění)

 

Náš tip na výlet:

 

PRAVIDLA PRONÁJMU (ZAPŮJČENÍ) ELEKTROKOLA u společnosti Huť Marie s.r.o., se sídlem Karlov 67, 468 44 Josefův Důl, IČO: 08520364

Provozovna: Huť Marie, Dolní Maxov 113, 468 44 Josefův Důl

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o maximálním jmenovitém výkonu 250 W a o maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Maximální nosnost elektrokol je stanovena výrobcem na 136 kg pro Turbo Tero a 100 kg pro Turbo Levo SL Kids

2. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude platný občanský průkaz a druhý doklad bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz. Najemce můsí také vlastnit platební kartu z které bude odečtena cena nájmu a kauce. Kauce bude po vracení kola v řádném stavu vrácena zpět na platební kartu.

3. Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná a starší 18 let. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek.

4. Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce (jistoty).

5. Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na nájemce, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.

6. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.

7. Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu nájmu) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

8. Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí zdraví nájemce a ani technický stav elektrokola.

9. Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z jistoty (vratné kauce) a to ve výši 100 Kč za očištění jednoho elektrokola.

10. V případě prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den (za každých započatých 24 hod) prodlení s vrácením elektrokola dle platného Ceníku.

11. V případě poškození elektrokola nájemcem, je nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli. Výše škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze započítat kauci, která byla vybrána při podpisu smlouvy.

12. Při ztrátě či odcizení elektrokola hradí nájemce jeho plnou cenu maloobchodní cenu elektrokola uvedenou v nájemní smlouvě jako náhradu za způsobenou škodu a na úhradu vzniklé škody lze započítat přijatou kauci. Nájemce bere na vědomí, že elektrokola jsou pojištěna u ERV Evropská pojišťovna, a. s. za pojistných podmínek uvedených v Příloze č.1 - Pojistné podmínky pro pojištění elektrokol. Nájemce zavazuje s pojistnými podmínkami seznámit, zejména s uvedenými výlukami z pojištění. Při vzniku pojistné události se zavazuje pojistnou událost neprodleně nahlásit pronajímateli telefonicky na mob.: +420 737 662 024 nebo prostřednictvím SMS. V případě odcizení elektrokola se nájemce zavazuje tuto událost nahlásit na Polici ČR a dále při řešení samotné pojistné události s ERV Evropská pojišťovna, a. s. vyvinout maximální součinnost k likvidaci pojistné události. Pokud pojistná událost bude ze strany ERV Evropská pojišťovna, a. s. řádně uznána a bude následně poskytnuto pojistné plnění, tak veškeré pohledávky pronajímatele vůči nájemci budou poníženy o poskytnuté plnění.

13. Ceny za nájem (půjčovné) elektrokol se řídí aktuálně platným Ceníkem za nájem elektrokol uvedeného v příloha č. 2. Aktuální ceník za nájem elektrokol včetně seznamu elektrokol poskytovaných k pronájmu (zapůjčení) je také uveden na webových stránkách společnosti www.hutmarie.cz.

· uvedené ceny jsou bez příslušenství (helma, nářadí, povinná výbava)

· pronájem elektrokola je poskytováno pro účely běžného užití, ne pro sportovní účely

· elektrokola je možné si zapůjčit v Huť Marie, Dolní Maxov 113, 468 44 Josefův Důl v pracovní den od 10:00 hod, vrácení elektrokola je nejpozději do 21:30 hod v den vrácení

· v případě pronájmu na dva dny je možné po dohodě pronajmout elektrokolo už den dopředu po 20:00 hod a vrátit následující den po ukončení pronájmu do 10:00 hod (např. pronájem na víkend)

14. V případě potvrzení rezervace elektrokola ze strany pronajímatele, se nájemce zavazuje uhradit nejpozději při převzetí elektrokola finanční jistinu (vratnou kauci) bezhotovostně platební kartou ve výši dle aktuálně platného Ceníku za nájem elektrokol uvedeného v Příloze č. 2. Sjednané nájemné za dobu nájmu může být uhrazeno pouze bezhotovostně platební kartou při předání elektrokola pronajímatelem nájemci. V případě prodlení nájemce s vrácením elektrokola je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den (za každých započatých 24 hod) prodlení s vrácením elektrokola dle platného Ceníku.

15. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s rezervační a nájemní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO:000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

REZERVACE: 737 662 024

Tato webová stránka používá cookies

Můžete buď všechny povolit níže tlačítkem „Souhlasím se všemi“, odmítnout nebo nastavit podrobně "Detailní nastavení". Výběr můžete také později změnit. Více informací o cookies Zásadách ochrany osobních údajů.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.